این روزها.................. هزار تا حرف دارم که به موقعش براتون تعریف میکنم هزار تا خبر خوب هزار تا حرف از قاصدکهای قشنگ زندگی میام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
ادامه دارد فصل عاشقی  روزهای بی پنجره و صداهای وهم انگیز   خاطرات تنهایی  و رگ و خون نگاه های همراه با دلواپسی   تردید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید
خرداد 94
1 پست
تیر 93
1 پست
بهمن 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
اسفند 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
9 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
13 پست
مرداد 88
35 پست
تیر 88
19 پست
خرداد 88
22 پست
اسفند 87
18 پست
بهمن 87
29 پست
دی 87
15 پست
آذر 87
35 پست
آبان 87
17 پست
مهر 87
18 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
11 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
6 پست