پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

ادامه دارد فصل عاشقی  روزهای بی پنجره و صداهای وهم انگیز   خاطرات تنهایی  و رگ و خون نگاه های همراه با دلواپسی   تردید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 3 بازدید
روزی یک قدم جلومی آیم روزی یک آجربالامی روی ما دیگر همدیگررا                     نخواهیم دید. تو همیشه فراموش می کنی برای قلعه ات              پنجره بگذاری!
/ 1 نظر / 2 بازدید