پست های ارسال شده در تیر سال 1387

      به همین سادگی از تو گاهی سخته روزگارم                            چه کنم دست خودم نیس دل دیوونه ای دارم   به همین سادگی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
        خسته ام ، خسته                                   آنقدر خسته که فقط                                                       به مرده ها احتیاج دارم                                                                              فقط به مرده ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید